Prof. dr Nenad Dikić je osnivač ordinacije Vita Maxima. Po zakonu, zbog vođenja Antidoping agencije Republike Srbije, ordinacija je prijavljena na dr Tamaru Stojmenović. Specijalista interne medicine – kardiolog i specijalista baro medicine. Profesor sportske medicine na Fakultetu fizičke kulture i menadžmenta u sportu, Univerziteta Singidunum, zbog čega je ordinacija Vita Maxima i nastavna baza fakulteta. Predsednik antidoping komisije Međunarodne penjačke i planinarske asocijacije, potpredsednik Medicinskog veća FIBA Europe, doping kontrolor UEFA i predsednik komisije za terapeutske izuzetke Međunarodne federacije za skijanje na vodi i vejkbordu (IWWF), kao i član Međunarodne rukometne federacije (IHF). Član Interfederalne komisije Međunarodne federacije sportske medicine (FIMS). Autor preko 40 knjiga iz raznih grana medicine i beletristike, od toga prvog udžbenika iz Sportske medicine u Srbiji (2016) zajedno sa Prof. dr Vladimirom Jakovljevićem.

Prof. dr Slobodan Živanić je bivši vlasnik ordinacije Vita Maxima i osnivač Udruženja za medicinu sporta Srbije. Deset godina je uspešno vodio Sekciju sportske medicine Srpskog lekarskog društva. Radio je na Vojnomedicinskoj akademiji kao Viši naučni saradnik. Predavao je na svim našim višim i visokim školama sportsku medicinu. Autor je mnogih knjiga, od kojih je svakako najznačajnija Aerobna sposobnost. Danas je počasni predsednik Udruženja za medicinu sporta Srbije i Sekcije sportske medicine Srpskog lekarskog društva.

Prof. dr Ivana Nedeljković je šef kabineta za kardiopulmonalnu funkcionalnu dijagnostiku Klinike za kardiologiju, KCS i profesor na Katedri interne medicine medicinskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predsednik je Udruženja za sportsku kardiologiju Srbije, Predsednik je Radne grupe za kardiovaskularni imidžing, Udruženja kardiologa Srbije, član je Udruzenja kardiologa Srbije, Udruženje za sportsku kardiologiju Srbije, Udruženja medicine sporta Srbije. Ona je član evropskog udruženja za prevenciju i rehabilitaciju i evropskog ehokardiografskog udruženja, evropskog Udruženja kardiologa (Fellow of European Society of Cardiology), Srpskog lekarskog društva. Bila je Sekretar kardiološke Sekcije SLD-a. Završila je specijalizaciju iz interne medicine i subspecijalizaciju iz kardiologije. Ima diplomu evropskog kardiologa. Magistrirala je i doktorirala iz oblasti kardiologije. Autor je 40 radova u vodećim stranim časopisima sa JRC liste, 51 rada objavljenog u časopisima koji nisu na SCI listi i preko 400 izvoda. Autor je i koautor brojnih poglavlja u udžbenicima i urednik je jedne knjige. Publikacije se odnose na ishemijsku bolest srca, nove dijagnostičke i terapijske procedure, uključujući nove stres ehokardiografske testove, interventne procedure, kardiopulmonalni test fizičkim opterećenjem. Osnivač je škole stres testa pod pokroviteljstvom Udruženja medicine sporta Srbije. U Vita Maximi sprovodi kardiopulmonalnu funkcionalnu dijagnostiku i ultrazvučne preglede kod naših najboljih sportista i rekreativaca.

Dr Tamara Stojmenović završila je Medicinski fakultet u Beogradu 2010. godine. Specijalista je sportske medicine. Doktorirala je na katedri za Eksperimentalnu i primenjenu fiziologiju sa sportskom medicinom na Fakultetu medicinskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu na temu: “Uticaj košarkaškog treninga na rast, razvoj i sazrevanje devojčica u periodu puberteta i rane adolescencije”. Docent je na Fakultetu za fizičku kulturu i menadžment u sportu, Univerziteta Singidunum. Bivši je profesionalni sportista na klupskom i nacionalnom nivou (košarka) i diplomirani košarkaški trener. Bavi se dijagnostikom i lečenjem sportskih povreda (fizikalni i ultrazvučni pregled mišićno-skeletnog sistema, lečenje bola infilitracijom, ultrazvučno davanje blokada, prevencija i funkcionalna rehabilitacija povreda), kao i sportskom kardiologijom i ergospirometrijom. Autor i koautor je više knjiga i stručnih radova iz oblasti sportske medicine, dijagnostike i lečenja bola.

Dr Ivan Nikolić zaposlen je ma mestu lekara opšte prakse u ordinaciji Vita Maxima. Takođe je i doping kontrolor u Antidoping agenciji Republike Srbije. Završio je dva kursa u inostranstvu iz oblasti ergospirometrije (Italija, Nemačka). Oblast interesovanja mu je vezana za ergospirometriju i sportsku kardiologiju.