Usluga Cena (RSD)
1. SPORTSKO-MEDICINSKI PREGLED 2.000
2. GRUPNI SPORTSKOMEDICINSKI PREGLEDI 1.000
3. SPORTSKO TESTIRANJE – ERGOSPIROMETRIJA 5.000
4. MERENJE BAZALNOG METABOLIZMA 3.000
5. TEST FIZIČKIM OPTEREĆENJEM – ERGOMETRIJA 3.000
6. SPORTSKE POVREDE – PREGLED 4.000
7. SPORTSKE POVREDE – PREGLED SA ULTRAZVUKOM 6.000
8. LEČENJE BOLA INFILTRACIJOM – BLOKADA 4.000
9. LEČENJE BOLA INFILTRACIJOM – VIŠE TRIGER TAČAKA 6.000
10. ULTRAZVUČNO DAVANJE INJEKCIJA – BLOKADA 8.000
11. KINEZITERAPIJA (prevencija i lečenje sportskih povreda; korektivna gimnastika) 3.000
12. KINEZITERAPIJA SA POPUSTOM (deset tretmana i više) 2.000
13. ULTRAZVUČNI PREGLED 4.000
14. KARDIOLOŠKI PREGLED 5.000
15. ULTRAZVUK SRCA 5.000
16. ULTRAZVUK SRCA I KARDIOLOŠKI PREGLED 8.000
17. KARDIOLOŠKA ERGOSPIROMETRIJA 10.000
18. STRES EHO 10.000
19. HOLTER EKG-a 5.000
20. HOLTER PRITISKA 5.000
21. MERENJE NA VAGI 500
RADNO VREME
RADNIM DANIMA 9:00 – 16:00
SUBOTOM 9:00 – 14:00