Usluga Cena (RSD)
1. SPORTSKO-MEDICINSKI PREGLED 2.000
2. DOPUNSKI SPORTSKO-MEDICINSKI PREGLEDI:
SPORTSKO TESTIRANjE – ERGOSPIROMETRIJA 4.000
SPORTSKO TESTIRANjE SA MOTORIKOM 5.000
GRUPNI SPRTSKO-MEDICINSKI PREGLEDI 800
ULTRAZVUK SRCA 5.000
ULTRAZVUK SRCA I SPORTSKOMEDICINSKI PREGLED 6.000
STRES EHO 8.000
HOLTER EKG 3.000
HOLTER PRITISKA 3.000
SPORTSKE POVREDE – PREGLED 3.000
SPORTSKE POVREDE – PREGLED SA ULTRAZVUKOM 5.000
LEČENJE BOLA INFILTRACIJOM – BLOKADE 4.000
ULTRAZVUČNO DAVANJE INJEKCIJA (BLOKADA) 8.000
ULTRAZVUČNI PREGLEDI 4.000
DOPLER KRVNIH SUDOVA 4.000
NUTRICIONISTIČKI PREGLED 3.000
PROGRAM INTOLERANCIJE NA HRANU 10.000
PROGRAM SPORTSKE ISHRANE I SUPLEMENTACIJE 10.000