Preporuke za sportskomedicinski pregled

Ordinacija sportske medicine Vita Maxima je na osnovu potpisanog ugovora sa Udruženjem za medicinu sporta Srbije omogućava da se određene ideje sprovedu i služe na dobrobit cele zajednice. Udruženje za medicinu sporta Srbije (UMSS) dalo je preporuke o minimumu neophodnom za predtakmičarski pregled koji pored analize krvi podrazumeva sledeće:

 • anamneza urađena po prihvaćenom formularu FIMS-a
 • fizikalni status: (opšti i lokalni po organskim sistemima)
 • antropometrijske pokazatelje: telesna visina, telesna masa i kompletna telesna struktura (antropometrijska merenja mogu da budu proširena u odnosu na zahteve sportske discipline i druge potrebe korisnika)
 • fleksibilnost
 • određivanje mišićne snage (dinamometar)
 • 12 kanalni EKG
 • ergospirometrijski test

foto1

Preporuke vezane za analizu krvi:

 • rekreativci – Naša je preporuka da pred dolazak na sportsko medicinski pregled uradite sledeće analize krvi: kompletnu krvnu sliku, sedimentaciju, šećer, gvožđe, UIBC, TIBC, ALT, AST, ureu, kreatinin, lipidni status (Hol, HDL, LDL, Tg)
 • sportisti – Naša je preporuka da pred dolazak na sportsko medicinsko testiranje uradite sledeće analize krvi: kompletnu krvnu sliku sa Le formulom, sedimentaciju, šećer, gvožđe, UIBC, TIBC, feritin, ureu, kreatinin, bilirubin, alkalnu fosfatazu, proteine, albumine, lipidni status (Hol, HDL, LDL, Tg)

Prema Zakonu o sportu (SL. gl. RS 24/2011) u sportskom takmičenju može učestvovati samo sportista kome je u periodu od šest meseci pre održavanja sportskog takmičenja utvrđena opšta zdravstvena sposobnost za obavljanje sportskih aktivnosti.

Nevezano samo za zakonsku obavezu, neophodno je da svako ko se bavi sportskim aktivnostima obavi pravi sportskomedicinski pregled barem jednom godišnje, jer bavljenje sportom bez kontrole može da ima nesagledive posledice. Pri tom se ne misli na dosadašnju praksu overe takmičarske knjižice bez pregleda, već na dobro organizovani i precizno sproveden sportskomedicinski pregled.

Sportska kardiologija

Sportska kardiologija omogućava ekspertsku procenu kardiopulmonalnog zdravlja i funkcionalnog kapaciteta elitnih sportista. Pregledi se preporučuju sportistima svih uzrasta i sportova uključujući decu, mlade sportiste, potencijalne sportiste, veterane kao i elitne i profesionalne sportiste.

Kardiološki ekspertski pregled obuhvata:

 • klinički pregled i EKG
 • Ultrazvučni pregled srca
 • Kardiopulmonalni test – ergospirometriju
 • Ambulatorni Holter EKG

Pored sportista preglede mogu obaviti sve osobe od zdravih do osoba koje boluju od ishemijske bolesti srca, srčane insuficijencije i bolesti srčanih zalistaka

foto2