Prof. dr Slobodan Živanić je suosnivač ordinacije Vita Maxima i Udruženja za medicinu sporta Srbije. Deset godina je uspešno vodio Sekciju sportske medicine Srpskog lekarskog društva. Radio je na Vojnomedicinskoj akademiji kao Viši naučni saradnik. Predavao je na svim našim višim i visokim školama sportsku medicinu. Autor je mnogih knjiga, od kojih je svakako najznačajnija “Aerobna sposobnost”. Danas je počasni predsednik Udruženja za medicinu sporta Srbije i Sekcije sportske medicine Srpskog lekarskog društva.

Prof. dr Nenad Dikić je suosnivač ordinacije Vita Maxima.  Specijalista interne medicine – kardiolog, specijalista baro medicine, specijalista sportske medicine i specijalista kliničke farmakologije. Profesor sportske medicine na Fakultetu fizičke kulture i menadžmenta u sportu, Univerziteta Singidunum, zbog čega je ordinacija Vita Maxima i nastavna baza fakulteta. Profesor fiziologije i Faramakoterapije na Farmaciji Univerziteta Singidunum. Antidoping ekspert u Međunarodnoj penjačkoj i planinarskoj asocijaciji (UIAA), Internacionalnoj Skyrunning federaciji (ISF), Internacionalne asocijacije za razvoj apnee (AIDA), Internacionalne ragbi lige (IRL) FIBA Europe, doping kontrolor UEFA i predsednik komisije za terapeutske izuzetke Međunarodne federacije za skijanje na vodi i vejkbordu (IWWF). Član Interfederalne komisije Međunarodne federacije sportske medicine (FIMS). Autor preko 50 knjiga iz raznih grana medicine i beletristike, od toga prvog udžbenika iz Sportske medicine u Srbiji (2016) zajedno sa Prof. dr Vladimirom Jakovljevićem.

Prof. dr Ivana Nedeljković je šef kabineta za kardiopulmonalnu funkcionalnu dijagnostiku Klinike za kardiologiju, KCS i profesor na Katedri interne medicine medicinskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predsednik je Udruženja za sportsku kardiologiju Srbije, Predsednik je Radne grupe za kardiovaskularni imidžing, Udruženja kardiologa Srbije, član je Udruzenja kardiologa Srbije, Udruženja medicine sporta Srbije. Ona je član evropskog udruženja za prevenciju i rehabilitaciju i evropskog ehokardiografskog udruženja, evropskog Udruženja kardiologa (Fellow of European Society of Cardiology), Srpskog lekarskog društva. Bila je Sekretar kardiološke Sekcije SLD-a. Završila je specijalizaciju iz interne medicine i subspecijalizaciju iz kardiologije. Ima diplomu evropskog kardiologa. Magistrirala je i doktorirala iz oblasti kardiologije. Autor je 40 radova u vodećim stranim časopisima sa JRC liste, 51 rada objavljenog u časopisima koji nisu na SCI listi i preko 400 izvoda. Autor je i koautor brojnih poglavlja u udžbenicima i urednik je jedne knjige. Publikacije se odnose na ishemijsku bolest srca, nove dijagnostičke i terapijske procedure, uključujući nove stres ehokardiografske testove, interventne procedure, kardiopulmonalni test fizičkim opterećenjem. Osnivač je škole stres testa pod pokroviteljstvom Udruženja medicine sporta Srbije i Udruženja za sportsku kardiologiju Srbije. U Vita Maximi sprovodi kardiopulmonalnu funkcionalnu dijagnostiku i ultrazvučne preglede kod naših najboljih sportista i rekreativaca.


Dr Marija Anđelković

Van. Prof. dr Marija Anđelković je 2007. godine završila Medicinski fakultet u Beogradu i sledeće godine je počela da radi u Antidoping agenciji Republike Srbije kao samostalni savetnik za Registrovanu test grupu i terapeutsko izuzeće, do januara 2023.godine. Prvo kao edukator u timu Svetske antidoping agencije a kasnije kao doping kontrolor, učestvovala je na Olimpijskim igrama u Vankuveru (2010), Londonu (2012) i Riju (2016) i mnogim evropskim i svetskim takmičenjima. Završila je dvogodišnji kurs  Međunarodnog olimpijskog komiteta 2012. godine i time stekla diplomu iz oblasti sportske nutricije. Od 2011. godine koordiniše rad tima stručnjaka u Centru za sportsku ishranu i suplementaciju.  Učestvovala u pravljenu programa ishrane i suplementacije za više od 300 vrhunskih sportista Srbije. Doktorirala je 2016. godine na katedri za eksperimentalnu i primenjenju fiziologiju sa sportskom medicinom na Fakultetu Medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Od 2017. godine predaje u Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi predmete Ishrana sportista i Klinička farmakologija. Specijalizaciju iz kliničke farmakologije uspešno je završila 2020. godine. Vanredni je profesor na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta Singidunum od 2021. godine gde predaje Dijtetiku u Farmakoterapiju. Aktivan je član Udruženja za medicinu sporta Srbije. Učestvovala je kao autor i koautor u pisanju knjiga i radova iz oblasti sportske medicine i sportske ishrane. Izlagala je radove na evropskim i svetskim kongresima na temu dopinga, ishrane i suplementacije.

Dr Ivan Nikolić je na specijalističkim i doktorskim studijama iz sportskemedicine. Završio je dva kursa u inostranstvu iz oblasti ergospirometrije (Italija, Nemačka). Oblast interesovanja mu je vezana za ergospirometriju i sportsku kardiologiju.