Upravo, zbog edukacije Udruženje za medicinu sporta je potpisalo ugovor sa specijalističkom ordinacijom Vita Maxima koji se odnosi na pregled sportista, da bi stručnjaci Udruženja za medicnu sporta Srbije mogli da budu zvanični konsultanti prilikom sportskomedicinskog pregleda. U ordinaciji volontira puno mladih lekara, lekara na specijalizaciji, ali i studenata Medicinskog fakulteta. Trenutno Vita Maxima ima dva doktora na specijalizaciji i četiri na doktoriskim studijama iz oblasti: Eksperimentalna i primenjena fiziologija sa sportskom medicinom.

Da bi cela priča bila još jasnija Udruženje za medicinu sporta je izdalo nekoliko knjiga sa idejom da edukuje lekare, ali i sportiste i njihove trenere. Samo u poslednje četiri godine izdati su Priručnik za klupske lekare, Iznenadna srčana smrt u sportu i Sportskomedicinski pregled, metodologija i preporuke, Putovanje na velike visine, 100 pitanja o dopingu, Druga strane medalje, Praktična sportska ishrana itd.

Prema Ugovoru ordinacija Vita Maxima se koristi i kao baza za kurseve za klupskog lekara, iznenadnu srčanu smrt, doping, kao i niz drugih aktivnosti vezanih za rad Udruženja za sportsku medicinu Srbije. Deo nastave Visoke škole za sport i zdravstvo se obavlja u ordinaciji Vita Maxima pod rukovodstvom Dr Seada Malicevica i Prof. Slobodana Zivanica, kao i nastava u okviru kurikuluma FISAF-a u saradanji sa Prof. Bracom Turkom.