Elektrokardiogram (EKG) je zapis koji proizvodi elektrokardiograf, uređaj koji beleži električnu aktivnost srca u vremenu. Analiza različitih talasa i vektora depolarizacije i repolarizacije dovodi do značajnih podataka u dijagnostici bolesti. EKG registruje, pojačava i beleži na koži diskretne električne promene uzrokovane depolarizacijom tokom svakog otkucaja srca.

EKG se koristi za diferencijalnu dijagnozu bola u grudima i simptoma sličnih angini (oteženo disanje, sinkpoa, palpitacije, vrtoglavice i nesvestice, mučnina, preznojavanje), u dijagnozi srčanih aritmija, naročito urokovanih oštećenjem provodnog tkiva ili poremećajem elektrolita.

Pozicija elektroda

Deset elektroda se koristi za beleženje 12-kanalnog EKG.