Udruženje za medicinu sporta Srbije u 2013. godini organizovaće kurseve u sklopu kontinuirane medicinske edukacije (KME). Sva predavanja su besplatna, a broj mesta je ograničen na 35. Seminari se održavaju u klubu „Avantura”, Ul. Kralja Milana 60, Beograd.

Akreditovani seminari za 2013. godinu:

Tema Datum Broj bodova za predavače/pasivne slušaoce Ciljna grupa Mesto
Uloga sporta u rastu i razvoju dece 15.05.2013. 11/6 Lekari, farmaceuti, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, sportski radnici (treneri, sportsiti) Klub „Avantura”;

Ul. Kralja Milana 60, Beograd

Borilački sportovi – maksimalna sportska sposobnost pravilnom ishranom i suplementacijom 27.04.2013. 3/2 Lekari, farmaceuti, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, sportski radnici (treneri, sportsiti) Klub „Avantura”;

Ul. Kralja Milana 60, Beograd

Fudbal – timska fiziologija, ishrana i suplementacija 01.07.2013. 3/2 Lekari, farmaceuti, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, sportski radnici (treneri, sportsiti) Klub „Avantura”;

Ul. Kralja Milana 60, Beograd

Trčanje – postizanje vrhunskih rezultata pravilnim treningom, oporavkom, hidratacijom, ishranom i suplementacijom 30.03.2013. 3/2 Lekari, farmaceuti, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, sportski radnici (treneri, sportsiti) Klub „Avantura”;

Ul. Kralja Milana 60, Beograd