Ordinacija je smeštena u modernom poslovnom centru BASKET LAND koji pored vrhunskih uslova ima u svom sastavu restoran i košarkašku salu. Pored toga postoji i veliki parking koji omogućava svim korisnicima da se bezbedno parkiraju dok obave pregled.

Vita Maxima u svom sastavu ima tri celine: internsitičku ordinaciju, u kojoj se obavljaju osnovni sportskomedicinski pregled, kao i fizikalni pregled, tj. dijagnostika svih vrsta povreda u sportu i rekreaciji, ergospirometrijsku laboratoriju i ultrazvučni kabinet. Opremljena je najsavremenijom opremom za dijagnostiku.

Pored nekoliko EKG aparata kompanije Fukuda i Custo u internističkoj ordinaciji postoji holter sistem Custo, kao i Tanitin segmentni analizator sastava tela. Specifična dijagnostika vezana za motorička testiranja radi se na platformi Globus Ergotester. Osnovni sportskomedicinski pregled podrazumeva određivanje telesne visine na Seca visinometru, kao i određivanje telesne kompozicije na Tanita vagi (telesna masa, indeks telesne mase, procenat telesne masti, bezmasna telesna masa, količina vode u organizmu, kao i segmentni raspored masti po delovima tela), zatim EKG u miru, merenje pritiska na obe ruke, slušanje srca i pluća, kao i pregled kičme, stopala i zuba.

U ergospirometrijskoj laboratoriji postoji sistem COSMED quark b2, ali mnogo važniji je portabilni sitem Fitmate MED koji predstavlja “state of the art” u terenskoj ergospirometriji. Svi pregledi se obavljaju na tredmilu, osim za bickliste za koje postoji bicikl ergometar. Tokom ergospirometrijskog testiranja procenjuje se rad srca u maksimalnom naporu, kao i parametri koji odslikavaju funkcionalno stanje organizma: maksimalna potrošnja kiseonika, tj. aerobna sposobnost pojedinca, određuju se anaerobni prag i maksimalna srčana frekvenca na osnovu kojih se mogu planirati vrsta i intenzitet treninga, a na kraju testa se određuje maksimalni krvni pritisak i prati se brzina oporavka.

Ultrazvučni kabinet je opremljen najsavremenijim aparatom marke GE Logiq 5 koji uz Color Doppler visoke rezolucije poseduje sve sonde neophodne za pregled u kardiologiji, ultrazvuk abdomena, krvnih sudova, dojke, testisa, štitne žlezde i mišićno skeletnog sistema.