Pitajte doktora >>

”Popularni Šlater”, kako ga sportisti nazivaju, vrlo je čest uzrok bola u prednjem prostoru kolena. Ovo oboljenje se najčešće viđa kod dečaka koji se bave sportom u periodu najintezivnijeg rasta i sazrevanja (12-14 godina), ređe kod devojčica. Bol je najizraženiji u predelu tuberositasa tibiae (koštana izbočina potkolenice gde se pripaja jaka tetiva m. quadriceps femoris-a, tzv. lig. patellae). Kod sportista, u periodu adolescencije, dolazi do intezivnog rasta kostiju (u ovom slučaju butne kosti, tj. femura i kostiju potkolenice) koji nije praćen istovremenim rastom mišića. Usled toga, dolazi do istezanja patelarnog ligamenta na mestu pripoja na tuberositasu tibiae što dovodi do lokalne upale i pojave bola. Usled istezanja samog pripoja javljaju se mikroavulzije i mikrotraume koje doprinose bolu. Mikroavulzije nastaju kao posledica otrgnuća koštanih izbočina (pripoji mišića), vlakana mišića i ligamenata usled jakog delovanja mehaničkih sila i neadekvatnog doziranja treninga. S’obzirom na sve gore navedeno, može se pretpostaviti da u sportovima u kojima je zastupljen veliki broj skokova, kao i brzih promena pravca, najčešće su prisutni simptomi koji odgovaraju Osgood Schlatter-ovoj bolesti (na prvom mestu košarka, zatim odbojka, tenis, fudbal…). Dijagnoza je klinička. Javlja se bol na palpaciju u predelu tuberositasa tibiae, a može da postoji i blagi otok preko navedenog područja. Ukoliko se bolovi javljaju u oba kolena, na istoj lokalizaciji, onda se sa sigurnošću može tvrditi da se radi o Mb. Osgood Schlatter. Ukoliko simptomi perzistiraju duži vremenski period ili im se intezitet povećava (naročito ako je bol prisutan samo u jednom kolenu) indikovano je uraditi Rtg, kako bi se isključila mogućnost postojanja skeletnog tumora (Ewingov sarkom).

Lečenje:

NE PREPORUČUJE SE APSOLUTNO MIROVANJE. Savetuje se lokalna primena leda i analgetskih masti u cilju smanjenja otoka i bola, kao i primena fizikalne terapije. Neophodno je jačanje mišića kvadricepsa (”što su snopovi ovog mišića jači, to koleno manje trpi”). Skakanje ili iznenadno zaustavljanje treba ograničiti. Može se koristiti štitinik za koleno. U slučaju dijagnoze ove bolesti treba biti strpljiv. Simptomi mogu trajati od nekoliko meseci, pa čak i do dve godine. Bolest je češća kod adolescenata koji u periodu sazrevanja naglo izrastu, ali to ne mora biti pravilo. Roditelji treba da imaju na umu da simptomi, iako intezivni i dugotrajni, nisu opasni, i deca zbog ove bolesti ne treba da prestaju da se bave sportom. Do potpunog prestanka bolova neophodno je dozirati fizičku aktivnost prema trenutnim tegobama. Ako se zna da je akutni bol čovekov prijatelj koji mu signalizira da nešto u njegovom telu nije u redu, onda se isti taj bol treba tako i tretirati. Na osnovu inteziteta bola, svaki sportista može dozirati svoju fizičku aktivnost, a da pri tome ”ne pretera” i dovede sebe u opasnost od nastanka teže povrede.

<< Saznajte više o…

Pitajte doktora >>