Pitajte doktora >>


Koji je idealan procenat telesne masti za jednog košarkaša?

Teško je tačno odgovoriti na ovo pitanje obzirom na veliki broj faktora koji utiču na to, poput: pola, godina starosti, telesne visine, nasleđa, pozicije u timu čak i rasne pripadnosti. Dosadašnji radovi na ovu temu daju nam samo okvirne vrednosti procenta telesnih masti. Rad Walsh-a i saradnika iz 1984 god. koji se i dalje uzima kao relevantan, navodi da se ova vrednost kod košarkaša uzrasta 20,9±1,3 i visine 194,3±10,2cm kreće u rasponu od 10,5±3,8%.. Siders i sardnici su svojim radom iz 1991 god. odredili su vrednosti za sportistkinje i naveli da košarkašice uzrast 19,2±4,6 i visine 176,5±8,8cm imaju telesne masti u opsegu od 19,2±4,6%. Uopšteno razmatrano, nešto niže vrednosti očekuju se kod igrača čija pozicija zahteva brzinu i pokretljivost poput plejmejkera, dok su više vrednosti izraženije na mestima gde se zahteva snage i čvrstina igrača, primer centarske pozicije.

Sport Košarka Odbojka Fudbal Biciklizam Skok u dalj Gimnastika Triatlon
muškarci 10,5±3,8 9,8±2,9 9,6±4,2 10,5±2,4 8,5±2,1 6,5±2,4 12,5±5,9
žene 19,2±4,6 17,9±3,6     12,9±2,5 15,3±4,0 16,5±1,4

Tabela: Human body composition; Roche A.F., Heymsfield S.B, Lohman T.G

Kada je procenat telesnih masti prenizak?

Telesne masti kao metabolički agens i izvor energije naročito bitan tokom dugih fizičkih aktivnosti ima svoje donje granične vrednosti koje su neophodne organizmu da bi moglo nesmetano da funkcioniše. Minimalne vrednosti koje se smatraju na granici sa zdravljem kod muškaraca iznosi 3%, a kod žena 12%, ukoliko su vrednosti manje od navedenog sasvim je realno očekivati zdravstveni problem kod oba pola, a naročito u ženskoj populaciji. Ženska trijada je upravo jedno od čestih problema koji se javljaju kod sportiskinja sa niskim procentom telesnih masti. Jedan od prvih siptoma je poremećaj menstruacije i to od neredovnih mesečnih ciklusa do njihovog potpunog izostanka (amenoree). U težim hroničnim oblicima usled daljeg napretka i hormonalnog disbalansa dolazi do gubitka koštane mase (osteoporoza) i drugih pratećih zdravstvenih problema. Za prevenciju ovog stanja savetuje se smanjenje inteziteta treninga i povećanje dnevnog kaloriskog unosa sportistkinja.

Kako se sve može meriti sadržaj telesnih masti u organizmu?

Na raspolaganju su direktne i indirektne metode merenja. Podvodno merenje kao direktni metod predstvalja najtačniti način merenja ali zbog cene i nepraktičnosti za svakodnevnu upotrebu retko se koristi. Kaliperi kojima se meri debljina kožnog nabora i vage sa bioimpedancom (BIA) kao indirektni metodi merenja, zbog svoje lake upotrebljivosti našli su svoje mesto u svakodnevnoj upotrebi. Ultrazvuk, MR i CT su takođe retko korišćene indirektne metode. Merenje kaliperom, kao i BIA vagama ima svoje prednosti i mane ali se može smatrati da kaliperi pružaju tačnije merenje naročito u grupi profesionalnih sportista. BIA vage mogu biti korisne za praćenje stanja aktivnih sportista ili za merenje rekreativaca i opšte populacije. Bez obzira na metod merenja savetuje se da se merenje vrši uvek u istim ili što sličnijim spoljašnjim uslovima poput temperature i vlažnosti vazduha, doba dana i nikad odmah posle treninga.

Saveti za smanjenje telesnih masti

Pre nego počnete sa bilo kavkvim dijetama ili savetima nutricionista, probajte da izbacite sve loše navike u ishrani. Neke od stvari koje se lako mogu isključiti iz svakodnevne upotrebe bez posledica po zdravlje jesu prosti šećer koji obiluju u slatkišima i čokolada, zatim masna i pržena hrana zastupljena u proizvodima brze ishrane, pečenja pa čak i alkoholna pića sadrže veliku količinu kalorija tako da se savetuje i njihovo smanjenje ili isključenje. Probajte da konzumrite kafu ili čaj bez šećera. Jedite više manjih, umesto manje većih obroka dnevno. Tek ako i pored strogog pridržavanja zdravog načina ishrane, pritom redovnog treniranja i dalje imate problema sa viškom telesnih masti predlažemo vam da se za dalju pomoć obratite timskom doktoru ili nutricionisti.

<< Saznajte više o…

Pitajte doktora >>