Pitajte doktora >>

Američko udruženje za srce trenutno preporučuje fizikalni pregled i porodičnu anamnezu kao prvu liniju za otkrivanje oboljenja, sa dodatnim pregledima ukoliko se na osnovu početnih podataka postavi indikacija.

Nasuprot njima, Evropsko udruženje kardiologa i Međunarodni olimpijski komitet insistiraju na rutinskoj primeni EKG pri pregledu sportista pred započinjanje bavljenja sportskim aktivnostima. Konsenzus Evropskih kardiologa i fiziologa koji se bave fizičkom aktivnošću preporučuje sistemski kardiovaskularni pregled mladih sportista kako bi se na vreme otkrili kardiovaskularni poremećaji koji su u vezi sa srčanom smrću i na taj način smanjili rizik od bavljenja sportom. Predloženi protokol obuhvata 12-kanalni EKG kao dodatak anamnezi (ličnoj i porodičnoj) i fizikalnom pregledu.

Porodična anamneza: smatra se pozitivnom kada je blizak rod imao infarkt miokarda ili iznenadnu srčanu smrt (<55 godine za muškarce i <65 za žene), ili postoji porodična anamneza o kardiomiopatijama, Marfanovom sindromu, produženom QT sindromu, Brugada sindromu, ozbiljnim aritmijama, koronarnoj bolesti ili drugim kardiovaskularnim oboljenjima.

Lična anamneza: se smatra pozitivnom u slučaju bola ili nelagodnosti u grudima pri fizičkom naporu, pojavi sinkope ili presinkope, nepravilnih otkucaja srca ili palpitacija, ili u slučaju nedostatka vazduha ili zamora/iscrpljenosti koji nisu u skladu sa stepenom napora.

Fizikalni pregled: Pozitivni fizikalni nalaz podrazumeva mišićno-skeletne i promene na očima u sklopu Marfanovog sindroma, oslabljene i usporene femoralne pulseve, srednji i kasni endsistolni klik, fiksno udvojen drugi ton nezavisno od respiracija, značajan šum na srcu (≥ 2/6), iregularan srčani ritam, krvni pritisak >140/90 mmHg (više od jednog merenja).

EKG: 12-kanalni EKG se smatra pozitivnim na osnovu prihvaćenih kriterijuma.

Koliko je evropski model pregleda uspešan, najbolje govore podaci iz Veneto regije u Italiji. Obavezna anamneza, fizikalni pregled i 12-kanalni EKG su se pokazali kao efikasni u otkrivanju kardiomiopatija. Najveći pad učestalosti javljanja iznenadne srčane smrti sportista je posledica smanjenje smrtonosnih kardiomiopatija tokm 26-ogodišnjeg praćenja. Procenat sportista koji iznenadna umro zbog kardiomiopatija se smanjio sa 36% na 17% nakon uvođenja sportskomedicinskog pregleda. Navedeni rezultati ukazuju da je pregled sportista pred započinjanje bavljenja sportom strategija koja spasava živote, a da je 12-kanalni EKG osetljivo i snažno oruđe za otkrivanje sportista sa kardiomiopatijama.

<< Saznajte više o…

Pitajte doktora >>