Pitajte doktora >>


Tim doktor-karika neophodna za uspeh

Tim doktor treba da se bavi fizičkim, emocionalnim i etičkim potrebama sportiste u kontekstu samog sporta i potreba tima. Bez obzira na specijalnost, tim doktor treba da funkcioniše kao lekar opšte prakse. Kada su specijalista ili subspecijalista tim doktori, njihov celokupan uspeh ne zavisi od njihovih veština u okviru same specijalnosti, već od sposobnosti lekara da zadovolje širok spektar medicinskih, psiholoških i socijalnih potreba igrača.

Odgovornost tim doktora je da omogući sportisti da trenira i da se takmiči. Lekar ne sme da oduzme igračima ovu mogućnost zbog beznačajnih razloga. Budući da sportisti imaju pravo da treniraju i da se takmiče ukoliko ne postoje validne medicinske kontraindikacije za to, svaki lekar koji se bavi sportskom medicinom mora da poznaje iste u detalje.

Klupski lekar ima ulogu da zaštiti sportiste od povreda, kao i od trajnog invaliditeta. Ova odgovornost često podrazumeva i ulogu lekara da “zaštiti igrače od samih sebe”, tako što će im prolongirati povratak na teren dok se u potpunosti ne oporave od povrede ili bolesti.

Sa tog aspekta, specijalistička ordinacija Vita Maxima, jedinstvena je u Srbiji, jer jedina pruža kompletnu medicinsku uslugu klubovma u pogledu dijagnostike, preventive i lečenja sportista. Doktori Vita Maxime nalaze se na pozicijama tim doktora u uzrastima pionira, kadeta, juniora i omladinaca košarkaškog kluba FMP i brinu o zdravlju više od 150 mladih košarkaša. Treba naglasiti da su na svim treninzima, kao i utakmicama prisutni doktori Vita Maxime, tako da se ništa ne prepušta slučaju.

Edukacija trenera:

Važna uloga klupskog lekara je i edukacija trenera o mogućim povredama u sportu, načinima poboljšanja zdravstvenog stanja sportista, kao i o dopingu u sportu. Kontinuiranom edukacijom stručnog štaba mogu se eliminisati potencijalno štetne vežbe u toku treninga, koje vrlo lako dovode do povreda. Takođe, treneri moraju biti upoznati o osnovnim pravilima dopinga u sportu i posledicama zloupotrebe istog. Na ovaj način mogu pozitivno uticati na svoje igrače i sprečiti korišćenje nedozvoljenih supstanci.

Edukacija igrača:

Edukacija igrača podrazumeva podučavanje sportista o dopingu u sportu i o posledicama zloupotrebe doping supstanci (kako medicinskim, tako i pravnim). Lekar mora upozoriti sportistu da za korišćenje nedozvoljenih sredstava sledi zabrana bavljenjem sportom i do dve godine, a to za mnoge igrače znači i kraj karijere. Takođe, tim doktor treba da obezbedi osnovne informacije o pravilnoj sportskoj ishrani i korišćenju suplemenata, što će sportistima omogućiti postizanje boljih rezultata na samom terenu.

U tom kontekstu ordinacija “Vita Maxima” organizuje predavanja za sve sportiste, a naročito za naše stipendiste, koje edukuje o dopingu u sportu, o suplementima i/ili lekovima koje mogu ili koje nikako ne smeju korisiti. Takođe, osnovan je i Centar za suplementaciju sportista u kojem profesionalni sportisti, ali i oni koji se sportom bave rekreativno mogu da se informišu o načinu ishrane i unosu optimalne količine makro i mikronutrijenata koji su im potrebni za trening i adekvatan oporavak.

Redovni sportskomedicinski pregledi:

Uloga tim doktora koja oduzima najviše vremena i truda jeste medicinski nadzor sportista. Redovni predtakmičarski pregledi (najčešće na svakih šest meseci) su obavezni u svakom sportu, a zahvaljujući njima dobijamo uvid u zdravstveno stanje sportiste. Na ovaj način, svaki igrač se “medicinski prati” tokom takmičarske sezone čime se procenat ozbiljnijih zdravstvenih problema (naročito kardiopulmonalnih) svodi na minimum. U “Vita Maximi” se putem najsavremenije opreme vrše pregledi i testiranja sportista, od onih najmlađih do onih koji se sportom bave profesionalno. Svaki sportista se detaljno pregleda, a prati se njegovo fizikalni status, antropometrijski pokazatelji, EKG, krvna slika, a prilkom sportskih testiranja se utvrđuje, pored zdravstvenog, i kondiciono stanje igrača.

Povratak na teren:

Verovatno jedna od najtežih odgovornosti klupskog lekara je da odluči kada igrač može da se vrati treninzima i takmičenjima. Odluka o povratku na teren zavisi od zdravstvenog stanja igrača, od ozbiljnosti njegove povrede ili bolesti, ali i spremsnosti samog sportiste da počne sa treninzima. Od same organizacije zdravstvene službe u klubu, zavisiće i povratak samog sportiste na teren. Što je organizacija na većem nivou, to je rad tim doktora efikasniji. Saradnja lekara Vita Maxime sa košarkaškim klubom FMP, po tom pitanju, verovatno je jedinstvena na ovim prostorima. Dostupnost tim doktora ovim košarkašima znatno olakšava njihovu rehabilitaciju, pa i sam povratak takmičenjima.

Na kraju, tim doktor treba da proceni rizik od ponovne povrede ili pogoršanja zdravstvenog stanja igrača koji se vraća na teren, i na osnovu toga donese svoju odluku koja će biti u interesu samog sportiste i njegovog tima.

<< Saznajte više o…

Pitajte doktora >>