Prof. dr Nenad Dikić je osnivač ordinacije Vita Maxima. Po zakonu, zbog vođenja Antidoping agencije Republike Srbije, rukovođenje ordinacijom je prebacio na Prof. dr Slobodana Živanića. Specijalista interne medicine – kardiolog i specijalista baro medicine. Profesor sportske medicine na Fakultetu fizičke kulture i menadžmenta u sportu, Univerziteta Singidunum, zbog čega je ordinacija Vita Maxima i nastavna baza fakulteta. Predsednik antidoping komisije Međunarodne penjačke i planinarske asocijacije, potpredsednik Medicinskog veća FIBA Europe, doping kontrolor UEFA i predsednik komisije za terapeutske izuzetke Međunarodne federacije za skijanje na vodi i vejkbordu (IWWF), kao i član Međunarodne rukometne federacije (IHF). Član Interfederalne komisije Međunarodne federacije sportske medicine (FIMS). Autor preko 40 knjiga iz raznih grana medicine i beletristike, od toga prvog udžbenika iz Sportske medicine u Srbiji (2016) zajedno sa Prof. dr Vladimirom Jakovljevićem.

Prof. dr Slobodan Živanić je vlasnik ordinacije Vita Maxima i osnivač Udruženja za medicinu sporta Srbije. Deset godina je uspešno vodio Sekciju sportske medicine Srpskog lekarskog društva. Radio je na Vojnomedicinskoj akademiji kao Viši naučni saradnik. Predavao je na svim našim višim i visokim školama sportsku medicinu. Autor je mnogih knjiga, od kojih je svakako najznačajnija Aerobna sposobnost. Danas je počasni predsednik Udruženja za medicinu sporta Srbije i Sekcije sportske medicine Srpskog lekarskog društva.

Prof. dr Ivana Nedeljković je šef kabineta za kardiopulmonalnu funkcionalnu dijagnostiku Klinike za kardiologiju, KCS i profesor na Katedri interne medicine medicinskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predsednik je Udruženja za sportsku kardiologiju Srbije, Predsednik je Radne grupe za kardiovaskularni imidžing, Udruženja kardiologa Srbije, član je Udruzenja kardiologa Srbije, Udruženje za sportsku kardiologiju Srbije, Udruženja medicine sporta Srbije. Ona je član evropskog udruženja za prevenciju i rehabilitaciju i evropskog ehokardiografskog udruženja, evropskog Udruženja kardiologa (Fellow of European Society of Cardiology), Srpskog lekarskog društva. Bila je Sekretar kardiološke Sekcije SLD-a. Završila je specijalizaciju iz interne medicine i subspecijalizaciju iz kardiologije. Ima diplomu evropskog kardiologa. Magistrirala je i doktorirala iz oblasti kardiologije. Autor je 40 radova u vodećim stranim časopisima sa JRC liste, 51 rada objavljenog u časopisima koji nisu na SCI listi i preko 400 izvoda. Autor je i koautor brojnih poglavlja u udžbenicima i urednik urednik je jedne knjige. Publikacije se odnose na ishemijsku bolest srca, nove dijagnostičke i terapijske procedure, uključujući nove stres ehokardiografske testove, interventne procedure, kardiopulmonalni test fizičkim opterećenjem. Osnivač je škole stres testa pod pokroviteljstvom Udruženja medicine sporta Srbije. U Vita Maximi sprovodi kardiopulmonalnu funkcionalnu dijagnostiku i ultrazvučne preglede kod naših najboljih sportista i rekreativaca.

Dr sci. med. Marija Anđelković je 2007. godine završila Medicinski fakultet u Beograd i sledeće godine je počela da radi u Antidoping agenciji Republike Srbije kao samostalni savetnik za Registrovanu test grupu i Terapeutsko izuzeće. Tokom zimskih Olimpijskih igara u Vankuveru 2010. godine učestvovala je u edukaciji sportista u timu Svetske antidoping agencije. Kao doping kontrolor bila je angažovana na letnjim Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine, prvim evropskim igrama u Azerbejdžanu 2015. godine i na nedavno održanim Olimpijskim igrama u Riju. Završila je dvogodišnji kurs u nadležnosti Međunarodnog olimpijskog komiteta i time stekla diplomu iz oblasti sportske nutricije. Od 2011. godine koordiniše rad tima stručnjaka u Centru za sportsku ishranu i suplementaciju gde je učestvovala u pravljenu programa ishrane i suplementacije za oko 200 profesionalnih i vrhunskih sportista Srbije. Aktivan je član Udruženja za medicinu sporta Srbije. Učestvovala je kao autor i koautor u pisanju knjiga i radova iz oblasti sportske medicine. Izlagala je radove na evropskim i svetskim kongresima na temu dopinga, ishrane i suplementacije. Završila je specijalistički staž na Medicinskom fakultetu u Beogradu iz oblasti kliničke farmakologije, gde je čeka polaganje specijalističkog ispita.

Dr Tamara Stojmenović završila je Medicinski fakultet u Beogradu 2010. godine. Specijalista je sportske medicine. Trenutno je na završnoj godini doktorskih studija na katedri za Eksperimentalnu i primenjenu fiziologiju sa sportskom medicinom na Fakultetu medicinskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu. Bivši je profesionalni sportista na klupskom i nacionalnom nivou (košarka) i diplomirani košarkaški trener. Bavi se dijagnostikom i lečenjem sportskih povreda (fizikalni i ultrazvučni pregled mišićno-skeletnog sistema, lečenje bola infilitracijom, ultrazvučno davanje blokada, prevencija i funkcionalna rehabilitacija povreda), kao i sportskom kardiologijom i ergospirometrijom. Autor i koautor je više knjiga i stručnih radova iz oblasti sportske medicine, dijagnostike i lečenja bola.

Dr Ivan Nikolić radi kao klinički doktor. Takođe je i doping kontrolor u Antidoping agenciji Republike Srbije. Završio je dva kursa u inostranstvu iz oblasti ergospirometrije (Italija, Nemačka). Oblast interesovanja su mu vezani za ergospirometriju i sportsku kardiologiju.

Glavna medicinska sestra

 

Tatjana Malić radi u ordinaciji od njenog osnivanja. Prethodno je bila zaposlena na Institutu za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. Zadužena je za organizaciju rada u ordinaciji, zakazivanje pregleda i menadžment prateće sportske opreme (Tanita vage). Generalni sekretar je Udruženja za medicinu sporta Srbije.