Preporuke za sportskomedicinski pregled

Ordinacija sportske medicine Vita Maxima je na osnovu potpisanog ugovora sa Udruženjem za medicinu sporta Srbije omogućava da se određene ideje sprovedu i služe na dobrobit cele zajednice. Udruženje za medicinu sporta Srbije (UMSS) dalo je preporuke o minimumu neophodnom za predtakmičarski pregled koji pored analize krvi podrazumeva sledeće:

 • anamneza urađena po prihvaćenom formularu FIMS-a
 • fizikalni status: (opšti i lokalni po organskim sistemima)
 • antropometrijske pokazatelje: telesna visina, telesna masa i kompletna telesna struktura (antropometrijska merenja mogu da budu proširena u odnosu na zahteve sportske discipline i druge potrebe korisnika)
 • fleksibilnost
 • određivanje mišićne snage (dinamometar)
 • 12 kanalni EKG
 • ergospirometrijski test

foto1

Preporuke vezane za analizu krvi:

 • rekreativci – Naša je preporuka da pred dolazak na sportsko medicinski pregled uradite sledeće analize krvi: kompletnu krvnu sliku, sedimentaciju, šećer, gvožđe, UIBC, TIBC, ALT, AST, ureu, kreatinin, lipidni status (Hol, HDL, LDL, Tg)
 • sportisti – Naša je preporuka da pred dolazak na sportsko medicinsko testiranje uradite sledeće analize krvi: kompletnu krvnu sliku sa Le formulom, sedimentaciju, šećer, gvožđe, UIBC, TIBC, feritin, ureu, kreatinin, bilirubin, alkalnu fosfatazu, proteine, albumine, lipidni status (Hol, HDL, LDL, Tg)

Prema Zakonu o sportu (SL. gl. RS 24/2011) u sportskom takmičenju može učestvovati samo sportista kome je u periodu od šest meseci pre održavanja sportskog takmičenja utvrđena opšta zdravstvena sposobnost za obavljanje sportskih aktivnosti.

Nevezano samo za zakonsku obavezu, neophodno je da svako ko se bavi sportskim aktivnostima obavi pravi sportskomedicinski pregled barem jednom godišnje, jer bavljenje sportom bez kontrole može da ima nesagledive posledice. Pri tom se ne misli na dosadašnju praksu overe takmičarske knjižice bez pregleda, već na dobro organizovani i precizno sproveden sportskomedicinski pregled.

Sportska kardiologija

Sportska kardiologija omogućava ekspertsku procenu kardiopulmonalnog zdravlja i funkcionalnog kapaciteta elitnih sportista. Pregledi se preporučuju sportistima svih uzrasta i sportova uključujući decu, mlade sportiste, potencijalne sportiste, veterane kao i elitne i profesionalne sportiste.

Kardiološki ekspertski pregled obuhvata:

 • klinički pregled i EKG
 • Ultrazvučni pregled srca
 • Kardiopulmonalni test – ergospirometriju
 • Ambulatorni Holter EKG

Pored sportista preglede mogu obaviti sve osobe od zdravih do osoba koje boluju od ishemijske bolesti srca, srčane insuficijencije i bolesti srčanih zalistaka

foto2

Program sportske ishrane i suplementacije

Od 2011. godine stručnjaci Centra za sportsku ishranu i suplementaciju (CIS) savetuju naše najbolje sportiste o posebnom režimu ishrane i odgovarajućoj suplementaciji . Stručnjaci CIS-a su osmislili jedinstven program koji je omogućio da se svakom sportisti pristupi individualno, uzimajući u obzir vrstu sporta, stil života, nutritivne navike, kulinarske sposobnosti, ekonomske mogućnosti, željenje rezultate i uticaj na sportsku sposobnost.

Program sportske ishrane i suplementacije obuhvata:

 1. Prvi pregled sa određivanjem telesne kompozicije i intervjuom o navikama u ishrani i suplementaciji sportiste
 2. Uvid u krvne i biohemijske analize krvi koje su neophodne za pravljenje programa
 3. Davanje instrukcija za vođenje trodnevnog dnevnika ishrane radi procene energetskog unosa
 4. Davanje instrukcija za nošenje akcelerometra i vođenja dnevnika fizičke aktivnosti radi procene energetske potrošnje
 5. Analiza dnevnika ishrane u elektronskoj bazi CISa za računanje makro i mikronutrijenata prema namirnicama sa našeg područja
 6. Davanje predloga o dijeti tj.posebnom režimu ishrane
 7. davanje predloga za program suplementacije
 8. Detaljan razgovor sa sportistom prilikom predaje izveštaja radi njihove edukacije
 9. Elektronske konsultacije sa članovima CIS
 10. Kontrole sa modifikovanjem dijete i suplementacije po potrebi

Ovaj program sportske ishrane i suplementacije NAMENJEN JE isključivo profesionalnim i vrhunskim sportistima, i može da se prilagodi i rekreativcima koji imaju redovne i intezivne treninge.

Program NIJE NAMENJEN osobama koje nisu redovno fizički aktivne, koje ne treniraju na takmičarskom i profesionalnom nivou, osobama koji žele da smanje telesnu masu a nisu sportisti i onima koji počinju rekreativno da se bave sportom. Donja starosna granica za program ishrane i suplementacije je 14 godina, jer je ispod toga program nemoguće iskoristiti u potpunosti.

Za izradu programa od dana prijema sportiste potrebno je minimum 7 do 10 dana.

Zakazivanje pregleda i kontrola na telefon: 063 7345 226 (molimo vas da posaljete SMS ukoliko vam se odmah ne javimo)

Krvne i biohemijske analize koje je neophodno uraditi pre dolaska određevinja programa sportske ishrane i suplementacije: Er, Le, Tr, Hb, Ht, s-Fe, glukoza, insulin, urea, kreatinin, U-hol., HDL hol., LDL hol., trigliceridi, S-ALT, S-AST, feritin, albumini, bilirubin, kreatin kinaza i LDH.