Pitajte doktora >>

Šta je gojaznost i zašto je treba lečiti?

Telo svake osobe normalno sadrži određen procenat telesne masti, ali kad sadržaj pređe tu količinu, onda se može okarakterisati kao oboljenje – gojaznost. Gojaznost je bolest koja se danas sve češće javlja, prisutna je kod osoba oba pola u svim dobnim grupama, bez obzira na rasu i nivo obrazovanja. U poslednjih dvadesetak godina sve više je prisutna i kod dece. Često je udružena sa pojavom dijabetesa, srčanih oboljenja, vaskularnih bolesti, kao i mnogih drugih poremećaja.

Ko je gojazan?

Procena da li je osoba gojazna ili ne može se vršiti na osnovu BMI (Body Mass Index) koji se izračunava kao matematička formula, tj telesna težina pacijenta se podeli sa kvadratom telesne visine. BMI = TT (kg)/ TV (m)2:

  • < 18,5 – pothranjeni
  • 18,5-25 – normalno uhranjeni
  • 25-30 – umereno gojazni
  • 30-35 – gojaznost I stepena
  • 35-40 – gojaznost II stepena
  • < 40 – morbidna gojaznost

Ali BMI ne mora uvek da bude u direktnoj proporciji sa sadržajem i rasporedom manih naslaga u telu, koje su presudne u dijgnostikovanju gojaznosti. Ovo se najjednostavnije može proceniti uz pomoć bioimpendance (merenjem na vagi koja propuštanjem blage struje kroz telo ispitanika daje podatke o količini telesne masti u telu). Nakupljanje telesnih masti oko abdomena predstavlja nezavisni riziko-faktor za nastanak bolesti. Odnos obima kuk/struk (WHR) ili samo obim struka važni su pokazatelji za procenu rizika distribucije masti za zdravlje.

Zašto treba korigovati telesnu masu?

Naučno je dokazano da se kod gojaznih osoba koje izgube samo 5-10% prvobitne telesne težine zdravstveno stanje popravlja. Takođe je potvrđeno da se oboljenja koja su bila udružena sa gojaznošću trajno popravljaju ako se ovaj mali gubitak kilograma dalje održava.

Zašto se kilogrami vraćaju?

Uspeh lečenja gojaznosti nije na zavidnom nivou. Samo lečenje može biti dugotrajno i sa zastojima. Pacijenti koji su izgubili telesnu masu, često po prestanku/završetku dijete vrate izgubljene kilograme. Zašto? U terapiji gojaznosti je veoma važno da se pacijenti stalno pridržavaju datih preporuka. Kilogrami kpoji su se gomilali tokom više meseci ili godina ne mogu preko noći da nestanu. Potrebno je vreme, strpljenje i disciplina. Najvažnija je promena i prihvatanje novih navika koje će dovesti do poboljšanja stanja i postizanja preporučene telesne mase. Glavni razlozi neuspeha u terapiji gojaznosti su ti što se pacijenti ne pridržavaju datih saveta ili prekinu dijetetski režim. Motivisanost pacijenta je jedan od bitnih faktora koji utiče na uspeh lečenja. Podrška porodice i prijatelja ili grupe je, takođe, veoma važna.

Dakle, osnovna sredstva lečenja gojaznosti su dijeta i fizička aktivnost. Dijeta treba da je dugoročna i da se pretvori u stil života. Jedino tada ima efekta.

<< Saznajte više o…

Pitajte doktora >>